ZADRUGA

Zadruge predstavljajo najbolj demokratičen način upravljanja z raznimi dejavnostmi. Ravno zaradi tega so najprimernejše za izvajanje skupnostnih projektov rabe obnovljivih virov, saj omogočajo, da finančne in družbene koristi ostanejo v lokalnem okolju.

Osnovna vloga Energetske zadruge Zeleni Hrastnik je priprava skupnostnih projektov rabe obnovljivih virov energije, ki bodo članom zadruge zagotavljali cenejšo energijo, pomoč lokalni skupnosti na tem področju ter izvedba projektov.

 

Člani se v Energetsko zadrugo Zeleni Hrastnik povezujejo z namenom:

 

  • ustanovitve energetske skupnosti državljanov
  • da lokalni skupnosti pomagajo pri pripravi in realizaciji energetskih konceptov zelenega prehoda na obnovljive vire energije,
  • da se s tem, kot končni odjemalci električne energije, povežejo v skupnost na področju energije iz obnovljivih virov (skupnost OVE), z namenom izgradnje skupnostne samooskrbne sončne elektrarne,
  • da si s postavitvijo skupnostne sončne energije zagotavljajo za lastne potrebe vsaj deloma električno energijo iz obnovljivih virov energije, za kar zadrugi mesečno plačujejo storitev, ki je nižja, kot če bi električno energijo kupovali na trgu,
  • da s svojim delovanjem v Energetski zadrugi Zeleni Hrastnik stalno izboljšujejo energetsko učinkovitost članov ter izvajajo energetske projekte v korist vseh krajanov Občine Hrastnik.

Osnovni cilj Energetske zadruge Zeleni Hrastnik je zagotavljanje koristi svojim članom, zato presežke iz poslovanja pretežno prenaša v zagotavljanje nižjih stroškov energije ali cenejših storitev članom zadruge.

 

V zadrugo se lahko včlani fizična ali pravna oseba, o sprejemu v članstvo pa odloča odbor zadruge. Za včlanitev je potrebno vplačati obvezni delež, ki znaša za fizične osebe 100,00 EUR, za pravne osebe pa 1.000,00 EUR.

Kako postati član Energetske zadruge Zeleni Hrastnik?

Izpolnite spodnji obrazec ali nam pošljite sporočilo na naš e-naslov z izkazom interesa.

Po e-pošti vam bomo poslali pristopno izjavo, ki jo podpišete in pošljete na sedež zadruge. Upravni odbor zadruge nato sprejme ali zavrne pristopno izjavo in vas o tem obvesti. V primeru sprejetja pristopne izjave vam pošljemo gradivo o splošnih pogojih sodelovanja, članskih pravicah in obveznostih ter o možnostih sodelovanja. Član zadruge postanete s plačilom obveznega deleža.

Pridružite se Energetski zadrugi Zeleni Hrastnik in sooblikujte zeleno prihodnost!

"*" indicates required fields

Ime in priimek*
Nastanek zadruge so omogočili

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije v dokumentu odgovarja samo avtor (ali avtorji) in ne odražajo nujno uradnega stališča Evropske unije.