Energetska zadruga Zeleni Hrastnik

Prihodnost je zelena.

SONČNI PROJEKTI ZADRUGE V HRASTNIKU

Energetska zadruga Zeleni Hrastnik na demokratičnih temeljih združuje tako Občino Hrastnik kot zainteresirane občanke in občane.

 

Prvi projekt zadruge Sončna šola Hrastnik je prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe iz obnovljivih virov energije v Sloveniji.

 

Energetska skupnost Sončna šola Hrastnik temelji na samooskrbni skupnostni sončni elektrarni na strehi OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. Oskrbovala bo 16 gospodinjstev, tri javne stavbe in dva objekta lokalnega gospodarstva.

 

Uspehu odmevnega prvega projekta pa bo že kmalu sledil naslednji – postavitev sončne elektrarne na Zdravstvenem domu Hrastnik in vzpostavitev z njo povezane samooskrbne energetske skupnosti. Prek obrazca spodaj lahko izkažete zanimanje za vključitev – tako v zadrugo kot v njen novi projekt.

 

Več o prednostih, ki jih ponujajo tovrstne zadružne oblike samooskrbe, lahko preberete v nadaljevanju ali pa nas kontaktirajte:

☎️ 01 515 40 80

Previous slide
Next slide

Koristi skupnostne sončne elektrarne

Sončna elektrarna

Sončno elektrarno je možno postaviti na skoraj vsako streho. Električno energijo bo iz sonca proizvajala 25-30 let, kolikor znaša življenjska doba fotovoltaičnih panelov.

Prihranki

Z energijo iz skupnostne sončne elektrarne se zaščitimo pred podražitvami energije. Naložba v investicijo se povrne v manj kot 10 letih, nato z rabo lastne poceni električne energije ustvarjamo prihranke.

Energetska neodvisnost

Z rabo sončne energije postanemo bolj energetsko neodvisni in zmanjšamo odvisnost lokalne skupnosti od fosilnih virov. Obenem zmanjšamo svoj ogljični odtis.

Energija v naših rokah

S skupnostno sončno elektrarno vzamemo energijo v svoje roke. Z združevanjem s sosedi v energetski zadrugi dobimo možnost upravljati vire v svoji lokalni skupnosti in krepiti lokalno gospodarstvo.

Kakšne so prednosti? Primer Sončne šole Hrastnik

Skupnostna sončna elektrarna ponuja možnost proizvajanja lastne električne energije iz sonca tudi za tiste, ki nimajo lastne strehe za postavitev sončne elektrarne. Sončna elektrarna Sončna šola Hrastnik je postavljena na strehi Osnovne šole NHR. Občina je za elektrarno zagotovila lokacijo, občanke in občani pa so se vključili v skupnost OVE ter tako proizvajajo lastno električno energijo. Vsi vključeni v skupnost OVE, tako občina in šola kot vključene občanke in občani, pri tem prihranijo, obenem pa koristijo okolju v obliki znižanja emisij CO2.

 

Vrednost investicije je bila približno 280.000 evrov. Način financiranja je vključujeval začetne vložke vključenih odjemalcev v višini 150 evrov na 1 kW kapacitete, s čimer smo pokrili 20 % investicije. Nadaljnjih 20 % je sofinanciralo Ministrstvo za infrastrukturo, v sklopu javnega razpisa za nepovratna sredstva za sončne elektrarne, preostalih 60% pa krije kredit. 

 

Odjemalec se je priključil glede na lastne potrebe po električni energiji, tako da z zakupom deleža sončne elektrarne pokrije svojo letno porabo električne energije. Kot primer lahko vzamemo gospodinjstvo, ki na mesečni ravni porabi 170 kWh električne energije. To na letni ravni znese 2040 kWh. Ker je letna proizvodnja električne energije v sončni elektrarni približno 1000 kWh na 1 kW kapacitete, to pomeni, da bi to gospodinjstvo moralo zakupiti 2 kW kapacitete sončne elektrarne, da bi pokrilo svoje letne potrebe. Njihov začetni vložek je tako znašal 300 EUR (150 EUR x 2 kW).

 

Električna energija, ki jo sončna elektrarna proizvaja, se po principu neto meritev odšteva od celotne porabljene energije odjemalcev. To se bo sodelujočim pri projektu poznalo pri stroških električne energije. V obdobju prvih 15 let se jim skupen strošek, ki ga imajo s porabo električne energije, zniža za približno 30 % ali še več, odvisno od tržnih cen elektrike, po izteku tega roka pa za približno 65 %, saj bo kredit za elektrarno takrat odplačan. Življenjska doba takšne elektrarne je predvidoma 25-30 let.

Vas zanima pristop k novi skupnostni elektrarni, ki bo stala na strehi ZD Hrastnik?

Vloga je neobvezujoča.

"*" indicates required fields

Ime in priimek*
Naslov*

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucij energije, ki izvira iz obnovljivih virov«.

 

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si

 

Vrednost projekta: 268.348,27 EUR (brez DDV)

Višina sofinanciranja: 52.269,65 EUR