Energetska zadruga Zeleni Hrastnik

Prihodnost je zelena.

Skupaj do energije iz obnovljivih virov

Z Energetsko zadrugo Zeleni Hrastnik do deleža v skupnostni sončni elektrarni in s tem do cenejše električne energije iz obnovljivih virov.

 

Energetska zadruga Zeleni Hrastnik pripravlja in izvaja skupnostne projekte za koriščenje obnovljivih virov energije na področju občine Hrastnik in s tem omogoča, da finančne in družbene koristi ostanejo v lokalnem okolju.

Koristi skupnostne sončne elektrarne

Sončna elektrarna

Sončno elektrarno je možno postaviti na skoraj vsako streho. Električno energijo bo iz sonca proizvajala 25-30 let, kolikor znaša življenjska doba fotovoltaičnih panelov.

Prihranki

Z energijo iz skupnostne sončne elektrarne se zaščitimo pred podražitvami energije. Naložba v investicijo se povrne v manj kot 10 letih, nato z rabo lastne poceni električne energije ustvarjamo prihranke.

Energetska neodvisnost

Z rabo sončne energije postanemo bolj energetsko neodvisni in zmanjšamo odvisnost lokalne skupnosti od fosilnih virov. Obenem zmanjšamo svoj ogljični odtis.

Energija v naših rokah

S skupnostno sončno elektrarno vzamemo energijo v svoje roke. Z združevanjem s sosedi v energetski zadrugi dobimo možnost upravljati vire v svoji lokalni skupnosti in krepiti lokalno gospodarstvo.

Po Sončni šoli Hrastnik že razvijamo nove projekte

Zadruga ima namen razvijati različne projekte skupnostne samooskrbe v Občini Hrastnik. Prvi projekt Energetske zadruge Zeleni Hrastnik, ki je tik pred zaključkom, je  skupnostna sončna elektrarna na strehi Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik (OŠ NHR). 

 

Gre za največjo skupnostno sončno elektrarno v Sloveniji. V to energetsko skupnost so se lahko, zaradi specifik uredbe o samooskrbi, vključili odjemalci električne energije, ki so priključeni na isto transformatorsko postajo kot OŠ NHR, t.j. TP ŠOLA LOG. V skladu z novo uredbo se boste k novim projektom vključili ne glede na transformatorsko postajo.

 

Kakšne so prednosti? Primer Sončne šole Hrastnik

Skupnostna sončna elektrarna ponuja možnost proizvajanja lastne električne energije iz sonca tudi za tiste, ki nimajo lastne strehe za postavitev sončne elektrarne. Sončna elektrarna Sončna šola Hrastnik je postavljena na strehi Osnovne šole NHR. Občina je za elektrarno zagotovila lokacijo, občanke in občani pa so se vključili v skupnost OVE ter tako proizvajajo lastno električno energijo. Vsi vključeni v skupnost OVE, tako občina in šola kot vključene občanke in občani, pri tem prihranijo, obenem pa koristijo okolju v obliki znižanja emisij CO2.

 

Vrednost investicije je bila približno 235.000 evrov. Način financiranja je vključujeval začetne vložke vključenih odjemalcev v višini 150 evrov na 1 kW kapacitete, s čimer smo pokrili 20 % investicije. Nadaljnjih 20 % je sofinanciralo Ministrstvo za infrastrukturo, v sklopu javnega razpisa za nepovratna sredstva za sončne elektrarne, preostalih 60% pa krije kredit. 


Odjemalec se je priključil glede na lastne potrebe po električni energiji, tako da z zakupom deleža sončne elektrarne pokrije svojo letno porabo električne energije. Kot primer lahko vzamemo gospodinjstvo, ki na mesečni ravni porabi 170 kWh električne energije. To na letni ravni znese 2040 kWh. Ker je letna proizvodnja električne energije v sončni elektrarni približno 1000 kWh na 1 kW kapacitete, to pomeni, da bi to gospodinjstvo moralo zakupiti 2 kW kapacitete sončne elektrarne, da bi pokrilo svoje letne potrebe. Njihov začetni vložek je tako znašal 300 EUR (150 EUR x 2 kW).


Električna energija, ki jo sončna elektrarna proizvaja, se po principu neto meritev odšteva od celotne porabljene energije odjemalcev. To se bo sodelujočim pri projektu poznalo pri stroških električne energije. V obdobju prvih 15 let se jim skupen strošek, ki ga imajo s porabo električne energije, zniža za približno 30 % ali še več, odvisno od tržnih cen elektrike, po izteku tega roka pa za približno 65 %, saj bo kredit za elektrarno takrat odplačan. Življenjska doba takšne elektrarne je predvidoma 25-30 let.

Vas zanima?

Izpolnite obrazec in izkažite interes za vključitev v projekte skupnostnih sončnih elektrarn v Hrastniku.

Izpolnite spodnji obrazec ali nam pošljite sporočilo na naš e-naslov. 

Spremljajte tudi aktivnosti v Hrastniku, saj Energetska zadruga Zeleni Hrastnik občasno pripravlja različna srečanja in delavnice v občini. 

"*" indicates required fields

Ime in priimek*
Pridružite se Energetski zadrugi Zeleni Hrastnik in sooblikujte zeleno prihodnost!