Energetska zadruga Zeleni Hrastnik

Prihodnost je zelena.

Skupaj do energije iz obnovljivih virov

Z Energetsko zadrugo Zeleni Hrastnik do deleža v skupnostni sončni elektrarni in s tem do cenejše električne energije iz obnovljivih virov. Energetska zadruga Zeleni Hrastnik pripravlja in izvaja skupnostne projekte za koriščenje obnovljivih virov energije na področju občine Hrastnik in s tem omogoča, da finančne in družbene koristi ostanejo v lokalnem okolju.

Koristi skupnostne sončne elektrarne

Sončna elektrarna

Sončno elektrarno je možno postaviti na skoraj vsako streho. Električno energijo bo iz sonca proizvajala 25-30 let, kolikor znaša življenjska doba fotovoltaičnih panelov.

Prihranki

Z energijo iz skupnostne sončne elektrarne se zaščitimo pred podražitvami energije. Naložba v investicijo se povrne v manj kot 10 letih, nato z rabo lastne poceni električne energije ustvarjamo prihranke.

Energetska neodvisnost

Z rabo sončne energije postanemo bolj energetsko neodvisni in zmanjšamo odvisnost lokalne skupnosti od fosilnih virov. Obenem zmanjšamo svoj ogljični odtis.

Energija v naših rokah

S skupnostno sončno elektrarno vzamemo energijo v svoje roke. Z združevanjem s sosedi v energetski zadrugi dobimo možnost upravljati vire v svoji lokalni skupnosti in krepiti lokalno gospodarstvo.

Pridruži se skupnostni sončni elektrarni
Sončna šola Hrastnik

Prvi projekt Energetske zadruge Zeleni Hrastnik je postavitev skupnostne sončne elektrarne na strehi Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik (OŠ NHR). Gre za največjo skupnostno sončno elektrarno v Sloveniji, ki bo izvedena kot projekt skupnostne samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov. V to energetsko skupnost se lahko, zaradi specifik uredbe o samooskrbi, vključite odjemalci električne energije, ki ste priključeni na isto transformatorsko postajo kot OŠ NHR, t.j. TP ŠOLA LOG.

Stavbe, ki so priključene na to transformatorsko postajo, lahko preverite na sliki tukaj , podrobneje pa lahko preverite pri vašem dobavitelju električne energije in/ali distributerju.

LOKACIJA

Osnovna šola Narodnega heroja Rajka Hrastnik, Log 19, Hrastnik

VELIKOST

Velikost sončne elektrarne je 300 kWp.

INVESTICIJA

Predvidena skupna investicija je 235.000 EUR.

Zakaj se priključiti?

Skupnostna sončna elektrarna ponuja možnost proizvajanja lastne električne energije iz sonca tudi za tiste, ki nimajo lastne strehe za postavitev sončne elektrarne. Sončna elektrarna Sončna šola Hrastnik bo postavljena na strehi Osnovne šole NHR. S tem bo občina za elektrarno zagotovila lokacijo, občanke in občani pa se boste lahko vključili v skupnost OVE ter na ta način proizvajali lastno električno energijo. Vsi vključeni v skupnost OVE, tako občina in šola kot vključene občanke in občani, boste pri tem tudi prihranili, obenem pa zagotovili koristi za okolje v obliki znižanja emisij CO2.

 

Vrednost investicije je ocenjena na 235.000 evrov. Način financiranja vključuje začetne vložke vključenih odjemalcev v višini 150 evrov na 1 kW kapacitete, s čimer se bo pokrilo 20% investicije. Nadaljnjih 20% bo pokritih s sofinanciranjem Ministrstva za infrastrukturo, v sklopu javnega razpisa za nepovratna sredstva za sončne elektrarne, preostalih 60% pa bo pokritih s kreditom. Predviden čas izgradnje sončne elektrarne je v poletnih mesecih 2022.


Odjemalec se k projektu priključi glede na lastne potrebe po električni energiji, tako da z zakupom deleža sončne elektrarne pokrije svojo letno porabo električne energije. Kot primer lahko vzamemo gospodinjstvo, ki na mesečni ravni porabi 170 kWh električne energije. To na letni ravni znese 2040 kWh. Ker je letna proizvodnja električne energije v sončni elektrarni približno 1000 kWh na 1 kW kapacitete, to pomeni, da bi to gospodinjstvo moralo zakupiti 2 kW kapacitete sončne elektrarne, da bi pokrilo svoje letne potrebe. Njihov začetni vložek bi tako znašal 300 EUR (150 EUR x 2 kW).


Električna energija, ki jo bo sončna elektrarna proizvajala, se bo po principu neto meritev odštevala od porabljene energije odjemalcev, ki bodo vključeni v projekt. To se bo sodelujočim pri projektu poznalo pri stroških električne energije. V obdobju prvih 15 let se jim bo skupen strošek, ki ga imajo s porabo električne energije, znižal za približno 30 %, po izteku tega roka pa za približno 65 %, saj bo kredit za elektrarno takrat odplačan. Življenjska doba takšne elektrarne je predvidoma 25-30 let.

Vas zanima?

Izpolnite obrazec in izkažite interes za vključitev v projekt skupnostne sončne elektrarne.

Izpolnite spodnji obrazec ali nam pošljite sporočilo na naš e-naslov z izkazom interesa. V mesecu maju bo organiziranih več dogodkov, kjer boste lahko dobili podrobne informacije o projektu, finančnem okvirju ter časovnici izgradnje. O vseh aktualnih zadevah vas bomo obveščali sproti.

"*" indicates required fields

Ime in Priimek*
Naslov*
Vaše odjemno mesto je priključeno na transformatorsko postajo TP ŠOLA LOG?
Vključitev v projekt
Pridružite se skupnostni sončni elektrarni Sončna šola Hrastnik in sooblikujte zeleno prihodnost!