Sončna šola Hrastnik – nagrajena družbena inovacija

Sončna šola Hrastnik, prvi projekt Energetske zadruge Zeleni Hrastnik, je med nagrajenci avstrijske fundacije SozialMarie, ki vsako leto nagradi družbene inovacije v šestih državah srednje in vzhodne Evrope.


Sončna šola Hrastnik je bila prepoznana za družbeno inovacijo, ker je bil tekom vzpostavljanja oblikovan pionirski model vzpostavitve energetske skupnosti, ki združuje tako občino in njene javne zavode kot občane in občanke. Posebnost je participativni proces vzpostavljanja od spodaj navzgor, zadruga kot demokratična oblika gospodarjenja pa omogoča lastništvo skupnih virov in demokratično upravljanje z njimi.


Projekt vzpostavitve energetske skupnosti in samooskrbne sončne elektrarne na strehi OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik je bil izbran med 288 prijavljenimi projekti v ožji krog 34 nominirancev. Nato pa ga je strokovna žirija uvrstila tudi med letošnjih 15 nagrajenih projektov. Odločitev so utemeljili tako:


»Ta pobuda uvaja pionirski poslovni model za ustvarjanje energetskih skupnosti med zasebnimi lastniki, saj ima zadružno strukturo in temelji na solastništvu članov. Njegova inovativnost je v iskanju pravnih rešitev in spodbujanju vključujočega zagonskega procesa. Model je zasnovan tako, da ga lahko občine prilagodijo in razširijo na urbana območja. Usklajen pristop vključevanja pravnih, skupnostnih in razširljivih elementov pomeni pomembno inovacijo na področju trajnostnega energetskega razvoja. Model skupnega financiranja pobude, ki združuje prispevke skupnosti, občinsko podporo in nepovratna sredstva, ponazarja nov pristop k vključevanju družbe v trajnostni razvoj.«


Nagrada SozialMarie je že druga nagrada za Energetsko zadrugo Zeleni Hrastnik – predsednik Božidar Roglič je 16. aprila 2024 na podelitvi energetskih nagrad časnika Finance na 26. Dnevih energetikov v Portorožu prevzel posebno priznanje strokovne žirije za prvi projekt zadruge, Sončno šolo Hrastnik, ki predstavlja prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe iz obnovljivih virov energije v Sloveniji.