Prva sončna elektrarna zadruge je postavljena

Skupnostna samooskrbna sončna elektrarna Sončna šola Hrastnik na strehi Osnovne šole
narodnega heroja Rajka Hrastnik je prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe iz
obnovljivih virov energije v Sloveniji.

 

Z močjo približno 300 kW bo Sončna šola Hrastnik ena največjih sončnih elektrarn za
skupnostno samooskrbo v državi. Oskrbovala bo 16 stanovanj iz bližnjih blokov, tri javne
stavbe – občinsko, šolo in bazen, trgovinico in prostora dveh gospodarskih družb.
Projekt je vodila Energetska zadruga Zeleni Hrastnik ob podpori Občine Hrastnik in okoljske
organizacije Focus. Tehnično znanje je prispevalo podjetje Kisik, ki je decembra namestilo
fotovoltaične panele na streho hrastniške osnovne šole.

 

Finančne in okoljske koristi

 

Poleg tega, da gre za samooskrbo skupnosti z energijo iz obnovljivih virov energije, je
posebnost Sončne šole Hrastnik način in model vzpostavitve. Vsi vključeni v energetsko
skupnost so člani Energetske zadruge Zeleni Hrastnik, lastniki sončne elektrarne in hkrati
odjemalci.
Skupaj bodo dosegli znižanje emisij CO2 in nižje zneske na položnicah za
električno energijo.

 

Električna energija, ki jo bo sončna elektrarna proizvajala, se bo po principu neto meritev
odštevala od porabljene energije odjemalcev Sončne šole Hrastnik. V prvih trinajstih letih se
jim bo skupen strošek znižal za približno 30 %, po odplačilu kredita pa za približno 65 %, saj
bodo krili samo še stroške vzdrževanja in upravljanja.

 

Božidar Roglič, predsednik Energetske zadruge Zeleni Hrastnik: »Zaradi specifik uredbe o
samooskrbi z letnim net-meteringom so se lahko v energetsko skupnost Sončna šola Hrastnik
vključili le odjemalci, ki so priključeni na isto transformatorsko postajo kot osnovna šola. Ker
pa je bilo veliko zanimanja za priključitev tudi na drugih lokacijah v občini, že pripravljamo
nove projekte. Naslednja bo predvidoma skupnostna samooskrbna sončna elektrarna na
zdravstvenem domu.«

 

Petno potrebnih financ za izvedbo projekta so prispevali zadružniki z začetnimi vložki (150 €
na 1kW moči
), petino je pokrila nepovratna subvencija ministrstva za spodbujanje
solarizacije in preostanek kredit Eko sklada z ugodno obrestno mero.

 

Hrastniški zadružni model orje ledino

 

Skupnostni energetski projekti lahko pomembno prispevajo k razogljičenju energetskega
sektorja. In občine so lahko zgled in gonilna sila s postavitvijo sončnih elektrarn za
samooskrbo na svojih objektih. Občina Hrastnik je prednosti tovrstnih projektov že
prepoznala in zdaj širi navdih, zanimanje pa na veselje vseh sodelujočih že prihaja iz cele
Slovenije.

 

O procesu vzpostavljanja pionirskega modela Sončne šole Hrastnik bo predvidoma spomladi
v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE posnet tudi video, v katerem bodo razloženi
posamezniki koraki do zadružne skupnostne samooskrbne sončne elektrarne, ki omogoča
zeleno energijo in ohranja koristi v lokalnem okolju.

 

Več informacij: https://dovoljzavse.si/soncna-sola-hrastnik-orje-ledino-za-zadruzno- skupnostno-samooskrbo-z-obnovljivimi-viri-energije/

 

Sončna šola Hrastnik je tudi dobra praksa trajnostne oskrbe z energijo na zemljevidu
platforme Dovolj za vse: https://dovoljzavse.si/praksa/soncna-sola-hrastnik/

 

Prav tako Energetska zadruga Zeleni Hrastnik: https://dovoljzavse.si/praksa/energetska- zadruga-hrastnik/