Strateški koncept Zeleni hrast Občine Hrastnik

Hrastnik, 7. april 2022 – Občinski svet Občine Hrastnik je na seji 7. aprila 2022 potrdil strateški koncept Zeleni hrast, ki predstavlja načrt občine za zeleni trajnostni prehod.


Občina Hrastnik se vse bolj usmerja od rjavega k zelenemu in trajnostnemu. Na tem področju je občina že naredila nekaj pomembnih korakov, ima pa še velike načrte. Sedaj so načrti za zeleni trajnostni prehod zajeti tudi v strateškem konceptu Zeleni hrast, ki ga je na včerajšnji seji potrdil občinski svet. V skladu s konceptom bo občina še v tem mesecu ustanovila Energetsko zadrugo Zeleni hrast, pri čemer sodeluje s Sončno zadrugo in Focusom, društvom za sonaraven razvoj. Zadruga bo pomemben člen pri spodbujanju rabe obnovljivih virov energije v občini Hrastnik.


Župan Marko Funkl je ob potrditvi strateškega koncepta izpostavil: »S konceptom Zeleni hrast želimo poudariti zavezanost Občine Hrastnik k zelenemu trajnostnemu prehodu. S takšno usmeritvijo dolgoročno na prvo mesto postavljamo občanke in občane ter njihovo kvaliteto bivanja ter se trudimo biti na kakšnem področju med najnaprednejšimi v državi. Prepričan sem, da je postavitev skupnostne sončne zadruge odličen prvi korak na poti v zeleno prihodnost.«

Strateški koncept Zeleni hrast Občine Hrastnik

Hrastnik, 7. april 2022 – Občinski svet Občine Hrastnik je na seji 7. aprila 2022 potrdil strateški koncept Zeleni hrast, ki predstavlja načrt občine za zeleni trajnostni prehod.


Občina Hrastnik se vse bolj usmerja od rjavega k zelenemu in trajnostnemu. Na tem področju je občina že naredila nekaj pomembnih korakov, ima pa še velike načrte. Sedaj so načrti za zeleni trajnostni prehod zajeti tudi v strateškem konceptu Zeleni hrast, ki ga je na včerajšnji seji potrdil občinski svet. V skladu s konceptom bo občina še v tem mesecu ustanovila Energetsko zadrugo Zeleni hrast, pri čemer sodeluje s Sončno zadrugo in Focusom, društvom za sonaraven razvoj. Zadruga bo pomemben člen pri spodbujanju rabe obnovljivih virov energije v občini Hrastnik.


Župan Marko Funkl je ob potrditvi strateškega koncepta izpostavil: »S konceptom Zeleni hrast želimo poudariti zavezanost Občine Hrastnik k zelenemu trajnostnemu prehodu. S takšno usmeritvijo dolgoročno na prvo mesto postavljamo občanke in občane ter njihovo kvaliteto bivanja ter se trudimo biti na kakšnem področju med najnaprednejšimi v državi. Prepričan sem, da je postavitev skupnostne sončne zadruge odličen prvi korak na poti v zeleno prihodnost.«