Strateški koncept Zeleni hrast Občine Hrastnik

Občinski svet Občine Hrastnik je na seji 7. aprila 2022 potrdil strateški koncept Zeleni hrast, ki predstavlja načrt občine za zeleni trajnostni prehod.

 

Občina Hrastnik se vse bolj usmerja od rjavega k zelenemu in trajnostnemu. Na tem področju je občina že naredila nekaj pomembnih korakov, ima pa še velike načrte. Sedaj so načrti za zeleni trajnostni prehod zajeti tudi v strateškem konceptu Zeleni hrast, ki ga je na včerajšnji seji potrdil občinski svet. V skladu s konceptom bo občina še v tem mesecu ustanovila Energetsko zadrugo Zeleni hrast, pri čemer sodeluje s Sončno zadrugo in Focusom, društvom za sonaraven razvoj. Zadruga bo pomemben člen pri spodbujanju rabe obnovljivih virov energije v občini Hrastnik.

Župan Marko Funkl je ob potrditvi strateškega koncepta izpostavil: »S konceptom Zeleni hrast želimo poudariti zavezanost Občine Hrastnik k zelenemu trajnostnemu prehodu. S takšno usmeritvijo dolgoročno na prvo mesto postavljamo občanke in občane ter njihovo kvaliteto bivanja ter se trudimo biti na kakšnem področju med najnaprednejšimi v državi. Prepričan sem, da je postavitev skupnostne sončne zadruge odličen prvi korak na poti v zeleno prihodnost.«


Z zeleno lučjo za ustanovitev zadruga so občinski svetniki prižgali zelo luč tudi za prvi skupnostni projekt zadruge –  postavitev skupnostne sončne elektrarne s kapaciteto 300 kW na strehi Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Občina Hrastnik bo kot prva slovenska občina svojim občanom in občankam ponudila možnost, da se vključijo v energetsko zadrugo ter proizvajajo in se oskrbujejo z električno energijo s pomočjo sonca. Ponudila bo možnost proizvajanja lastne električne energije iz sonca tudi za tiste, ki nimajo lastne strehe za postavitev sončne elektrarne.

Občina bo za elektrarno zagotovila lokacijo, občanke in občani pa se bodo lahko vključili v skupnost OVE ter na ta način proizvajali lastno električno energijo. Vsi vključeni v skupnost OVE, tako občina in šola kot vključene občanke in občani, bodo pri tem tudi prihranili, obenem pa zagotovili koristi za okolje v obliki znižanja emisij CO2.

V to energetsko skupnost se bodo lahko, zaradi specifik uredbe o samooskrbi, vključili odjemalci električne energije, ki so priključeni na isto transformatorsko postajo (TP ŠOLA LOG) kot OŠ NHR.

Skupnostna sončna elektrarna v Hrastniku bo prva zadružna skupnostna samooskrbna sončna elektrarna v Sloveniji.